Be Bilingual: Practical Ideas for Multilingual Families

Annika Bourgogne | 2012, Annika Bourgogne | e-book

 

 

 

 

Kinderen zijn als een spons als het gaat om het aanleren van een taal, maar het belangrijkste element om te zorgen dat ze actief meertalig worden in al hun talen is om het leuk en nuttig te maken in het dagelijks leven.
Be Bilingual zit vol met praktische, creatieve en leuke ideeën gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. Het laat families zien hoe ze meertaligheid kunnen invoeren in hun drukke levens. Meertalige families van over heel de wereld hebben bijdrages geleverd door hun beste bronnen en tips te delen over het opgroeien met twee of meer talen en hoe je dit tot een leuke ervaring kunt maken.
Dit boek is ouder vriendelijk en informatief, en biedt ideeën voor families in allerlei verschillende meertalige situaties: meertalige huwelijken, expats, internationale adoptie, alleenstaande ouders, drietalige families en ouders die een taal anders dan hun moedertaal spreken tegen hun kinderen.

(Amazon)

Moeten allochtone ouders Nederlands praten met hun kinderen?

 

 

 

 

 • Artikel dat bespreekt of allochtone ouders thuis Nederlands met hun kind moeten spreken of hun eigen moedertaal
 • Bespreekt verschillende standpunten en perspectieven en vertelt over de taalkundige basis van de kwestie

Ga naar dit item

 

Meertalige ontwikkeling: Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking

Mirjam Blumenthal | november 2009 | Acco | 9789033476655 | 184 pagina’s

Kopen:
Acco

 

 

Uit de literatuur is bekend dat ouders van kinderen met een auditief/communicatieve beperking moeite hebben om normale, taalstimulerende gesprekken met hun kinderen te voeren. Meertalige ouders voelen zich vaak verantwoordelijk voor de spraak- en/of taalproblemen van hun kind en zijn daardoor in de communicatie met hun kind extra onzeker. Daardoor gaan zij soms minder praten met hun kind. Ook professionals zijn vaak onzeker over wat de juiste manier is om een meertalige opvoeding aan te pakken bij een kind met een handicap. Dit boek is bedoeld om deze onzekerheid enigszins weg te nemen. Het biedt handvatten om de advisering aan deze ouders vorm te geven onder meer via achtergrondinformatie over de combinatie van meertalige opvoeding en verschillende handicaps. De professional vindt in dit boek verder ook vragenlijsten, folders en een protocol. Zijn advies krijgt vorm door informatie te verzamelen over de meertalige situatie, de (on)mogelijkheden van het kind, de (on)mogelijkheden van ouders, de wensen van ouders en de wensen van het kind. Dit boek richt zich in de eerste plaats naar logopedisten, maar is ook bruikbaar voor orthopedagogen en kinderpsychologen, ouderconsulenten en medewerkers in het (speciaal) onderwijs.
(acco.be)

DVD Meertaligheid niet fout

 

 

 

 • DVD die laat zien hoe de communicatie in meertalige gezinnen met een kind met een auditieve en/of communicatieve beperking verloopt, hoe ouders dit ervaren en hoe professionals in de praktijk daarmee om kunnen gaan.
 • Gemaakt door Mirjam Blumenthal en Margreet Verboom.
 • Met Engelse ondertiteling.

Het succes van tweetalig opvoeden

Elisabeth van der Linden & Folkert Kuiken | Maart 2012, Uitgeverij Acco | 9789033488153 | 220 pagina’s

Kopen:
Bol.com

 

 

 

Dit boek wil een leidraad zijn voor ouders die hun kinderen tweetalig wensen op te voeden. Meestal wordt de OPOL-strategie gehanteerd: one parent, one language, waarbij elke ouder consequent een taal spreekt en zich daaraan houdt. De auteurs zijn allebei taaldocent in Amsterdam en schreven reeds verschillende publicaties die aansluiten bij deze problematiek. Ze zetten de voor- en nadelen van tweetalig opvoeden op een rij, zoals het overdragen van de cultuur, gelegenheid bieden tot communicatie met andere familieleden, een extra troef voor het professionele leven enz. Enkele hoofdstukken lichten de taalontwikkeling van eentalige en tweetalige kinderen toe: aangeboren taalvermogen, kritische leeftijd om talen te leren. Voorts wordt gedetailleerd ingehaakt op het belang van de aanpak door de ouders. De slothoofdstukken behandelen tweetaligheid op school en de rol van taalpolitiek en -beleid. Een interessant boek voor al wie (professioneel) met tweetalige kinderen en leerlingen te maken krijgt. Illustraties, tabellen en figuren verluchten de tekst, in kaders staan getuigenissen van een onlinediscussiegroep. Met voetnoten, referenties en index.
(NBD|Biblion)

Top 10 Ways We Sabotage Our Children’s Bilingualism

 

 

 

 • Bespreekt veelvoorkomende valkuilen voor ouders die hun kind tweetalig op willen voeden en geeft tips over hoe die te vermijden en overleven
 • Herinnert ouders aan het belang van een positieve houding tegenover tweetalig opvoeden
 • Artikel op Multilingual Living website

Meertaligheid in het dagelijks leven – brochure voor ouders

 

 

 

 • Specifiek gericht op de Friese gemeenschap
 • Brochure voor ouders van tweetalige kinderen en iedereen die te maken heeft met tweetalige kinderen in Fries/Nederlandse situaties
 • Biedt algemene informatie over tweetaligheid en taalontwikkeling maar geeft ook praktische tips

MELT onderzoeksartikel

 

 

 

 • Onderzoeksartikel dat de bevindingen van het MELT project samenvat
 • Samenvatting van de relevante literatuur over vroeg meertalig leren, gerelateerd aan Europese kleinere staten en regionale en minderheidstaalgemeenschappen
 • Geschreven in het Engels

Ga naar dit item

Kentalis

 

 

 

 

 • Site over meertaligheid in gezinnen met kinderen die een communicatieve en/of auditieve beperkingen hebben
 • Geeft informatie en biedt een aantal bronnen, zoals boeken, die ook in de webwinkel direct gekocht kunnen worden
 • Interessant voor ouders maar ook professionals

Meertaligheid niet fout, maar feit

 

 

 

Mirjam Blumenthal en Margreet Verboom | 2011

 • laat zien hoe de communicatie in meertalige gezinnen met een kind met een auditieve en/of communicatieve beperking verloopt, hoe ouders dit ervaren en hoe professionals in de praktijk daarmee om kunnen gaan
 • o.a. interessant voor ambulante begeleiders, logopedisten, linguïsten en leerkrachten van het (speciaal) basisonderwijs.

View this item

DVD ‘Meertaligheid niet fout, maar feit’

 

 

 

 

 • DVD gemaakt door Mirjam Blumenthal en Margreet Verboom
 • Laat zien hoe de communicatie in meertalige gezinnen met een kind met een aduitieve en/of communicatieve beperking verloopt, hoe ouders dit ervaren en hoe professionals in de praktijk daarmee om kunnen gaan
 • Interessant voor professionals zoals logopedisten, linguïsten, leerkrachten van het (speciaal) basisonderwijs en peuterleid(st)ers, maar ook voor een breder publiek

Raising Bilingual Children serie

 

 

 

Christina Bosemark

 • Geschreven door de oprichter van de MultilingualChildren’sAssociation,
  Christina Bosemark
 • Praktische tips en informatie over allerlei aspecten van het opvoeden van
  tweetalige kinderen

A. Raising Bilingual Children: The First Five Steps to Success

 • Tips voor de beste manier om je kinderen tweetalig op te voeden

B. Raising Bilingual Children: Fact or Fiction?

 • Bespreekt een aantal uitdrukkingen over kinderen die twee talen verwerven
  waarbij de feiten van de misvattingen gescheiden worden

C. Raising Bilingual Children: The Snags

 • Artikel bespreekt de keerzijdes van tweetalig opvoeden
 • Praat over taalachterstand, mixing en inspanningen van de kant van de
  ouders

D. Raising Bilingual Children: The Different Methods to Success

 • Bespreekt twee  vaak gekozen strategieën gebruikt om kinderen tweetalig op te voeden: One Person, One Language (OPOL; ‘één persoon, één taal’) en Minority Language at Home (ML@H; ‘minderheidstaal thuis’)
 • Benadrukt dat andere strategieën ook goed kunnen werken voor jouw familie en geeft voorbeelden

E. Raising Bilingual Children: 10 Tips for Boosting the Minority Language

 • Tips om te zorgen dat je kind genoeg aanbod heeft van beide talen wanneer je hem of haar tweetalig opvoedt
 • ‘Trucjes’ om te zorgen dat de tijd die jullie hebben ‘quality time’ is

F. Raising Bilingual Children: Is It Too Late?

 • Bespreekt het beginnen met een tweetalige opvoeden op een later moment in
  een kind’s leven
 • Geeft praktische tips en suggesties over het introduceren van de nieuwe taal bij je kind en hoe zijn of haar vragen te beantwoorden

Serie over Code-Switching, Leenwoorden en Taalverandering

 

 

 

Jacomine Nortier

 • Door Utrechtse onderzoeker en taalkundige Jacomine Nortier, deskundige op
  het gebied van sociolinguïstiek en meertaligheid
 • Erg recent
 • Bericht op de Multilingual Living website

A. Code-switching Is Much More than Careless Mixing: Multilinguals Know the Rules!
11 Mei 2011

 • Informatie over wat code-switching is, het wisslenen tussen twee of meer
  talen, en hoe en waarom meertaligen het doen

B. Loan Words and Borrowing: A Kind of Code-Switching?
23 Jun 2011

 • Legt uit dat (en waarom) code-switching niet een fout maar een vaardigheid
  is

C. Some Languages Are Lost After Emigration While Others Are Maintained. Why?
20 Jul 2011

 • Bespreekt verschillen tussen taalkundige gemeenschappen in het behoud van
  hun oorspronkelijke taal
 • Specifieke focus op het Nederlands

Serie over Child Bilingualism

 

 

 

Annie Bourret

 • Artikel over vroege taalontwikkeling en vroegontwikkelde tweetaligheid in een Francofone minderheidssetting
 • Ook relevant voor andere tweetalige situaties
 • Auteur is een professioneel taalkundige, een bevoegd vertaler en auteur

A. What Does Growing Up Bilingual Imply?
30 Jan 2011

 • Bespreekt veelvoorkomende zorgen, myths en experimenteel bewijs over vroege
  tweetaligheid

B. Foundation for a Strong Bilingualism
11 Feb 2010

 • Bespreekt waarom en hoe je aanvullende tweetaligheid
  kunt bereiken waarbij het beheersen van twee talen niet ten koste van elkaar
  gaat

C. Maximizing Spoken French Everyday
23 Feb 2011

 • Biedt advies en praktische voorbeelden van dagelijkste activiteiten die
  gesproken Frans stimuleren

D. Reading Rhymes with Succeeding
31 Mrt 2011

 • Geeft een overzicht van de voordelen van voorlezen aan je tweetalige kind
  en hoe je dit moet aanpakken

Bilingual Homeschooling: Reading and Writing in More Than one Language

 

 

 

Maria Hawkins | 28 Jun 2011

 • Geschreven door Maria Hawkins, onderwijzer, leider van een Spaanse speelgroep en moeder van drie tweetalige kinderen
 • Over haar persoonlijke ervaringen met het leren lezen en schrijven aan tweetalige kinderen
 • Tips over het bemoedigen van schrijf- en leesvaardigheid
 • Specifieke focus op thuisscholing
 • Bericht op de Multilingual Living website

Ga naar dit item

Raising Bilingual Children: Common Parental Concerns and Current Research

 

 

 

Kendall King & Lyn Fogle | Apr 2006: CAL Digest

 • Geschreven door onderzoekers Kendall King en Lyn Fogle van de Universiteit
  in Georgetown
 • Artikel presenteert een studie met 24 tweetalige families waarin hun vragen en zorgen onthult worden
 • Bedoelt om “kinderartsen, spraak en taal pathologen, docenten en andere
  professionals die met tweetalige kinderen en hun ouders werken te helpen
  begrijpen wat veelvoorkomende zorgen omtrent tweetalig opvoeden zijn van ouders en om ze bekend te maken met de recente wetenschap in tweetalige
  kinderontwikkeling”
 • Kan ook interessant zijn voor ouders

Ga naar dit item

Trilingual Toddlers? Now’s the Time to Teach Your Child Another Language

 

 

 

Anna Carlson | 21 Jul 2011

 • Erg recent
 • Artikel over tweetaliheid in een snel globaliserende wereld
 • Bespreekt voordelen van tweetaligheid en het vroeg beginnen met een tweede taal
 • Informatie en tips over wat ouders kunnen doen om de verwerving van een tweede taal te stimuleren

Ga naar dit item

What Bilingual Babies Reveal About the Brain

 

 

 

Clara Moskowitz | 1 Mrt 2011

 • Interview met Janet Werker, psycholoog en taalkundige die veel onderzoek over tweetaligheid heeft gepubliceerd
 • Bespreekt recent onderzoek naar de werking van de hersenen van tweetalige baby’s
 • Werker geeft haar deskundige mening over een aantal veelvoorkomende mythes
  omtrent tweetaligheid
 • Ook een deel over tweetalige opvoeding
 • Geschreven in een begrijpelijke, informele stijl

Ga naar dit item

Multilingual ABC

 

 

 

Corey Heller | 16 Feb 2011 – 27 June 2011

 • Serie van artikelen elke over een andere aspect van tweetalig opvoeden steeds gebaseerd op een andere letter uit het alfabet
 • Tot nu toe zijn de letter A t/m R besproken
 • Onderwerpen zijn: Ask, Believe, Choose, Discuss, Easy, Find Support, Get together, Hang in There, Ignore, Just Do It, Keep on going, Laughing, Masterminding,  Negotiation, Orientation, Perseverance, Questioning and Reading
 • Erg recent
 • Bericht op de Multilingual Living website

Ga naar dit item

Top 10 Reasons Your Children Aren’t Speaking Your Language

 

 

 

Corey Heller | 18 Mei 2011

 • Bespreekt hoe sommige kinderen makkelijker een andere taal keren dan andere
 • Noemt 10 redenen waarom kinderen niet de taal willen leren die jij wilt
 • Bericht op de Multilingual Living website

Ga naar dit item

9 Tips for Successful Language Learning

 

 

 

Corey Heller | 18 Okt 2010

 • Artikel dat de verschillen tussen het leven van een taal en het bestuderen van
  een taal benadrukt
 • Het leven van een taal is omschreven als het delen van taal met je kinderen op een dagelijkste basis
 • 9 tips voor als je als familie een nieuwe taal leert
 • Bericht op de Multilingual Living website

Ga naar dit item

Top 5 Reasons to Raise Your Kids Bilingual

 

 

 

Squidoo.com

 • Artikel dat uitlegt waarom je je kinderen tweetalig op zou moeten voeden
 • Geeft 5 redenen, waaronder een flexibeler denkvermogen en betere
  arbeidskansen

Ga naar dit item

Understanding Bilingualism and Language Disorder

 

 

 

Susanne Döpke | Mei 2006

 • Artikel over tweetaligheid en taalachterstand door logopedist Dr. Susanne Döpke
 • Legt de relatie tussen taalaachterstand en tweetaligheid uit, hoe ouders een taalachterstand kunnen herkennen

Ga naar dit item

How to Raise a Brilliant, Bilingual Baby: 100 Tips, Tools, & Tricks

 

 

 

Alvina Lopez | 29 Maart 2010

 • Interessante verzameling van feiten over tweetaligheid en links om nog meer
  te weten te komen
 • Noemt veelvoorkomende methodes om tweetalig op te voeden, tips voor het
  opvoeden van tweetalige kinderen, mythes rondom tweetaligheid, artikelen, websites en instellingen, blogs, tweetalige literatuur en woordenboeken, online
  hulpbronnen en materialen en boeken

Ga naar dit item

 

ASK AN EXPERT DAY

 

 

 

 • Stel je vragen over tweetaligheid en opvoeden, elke Woensdag wordt één vraag
  beantwoord
 • In het deskundige panel van “welbekende auteurs, hoogleraren, kinderpsychologen, tweetalige logopedisten en pleitbezorgers van tweetalig onderwijs” vindt u onder andere Barbera Zurer Pearson (auteur van het boek Raising a Bilingual Child & Barbara Zurer Pearson´s Blog)

Ga naar dit item

Ask A Linguist

 

 

 

 • Mogelijkheid om vragen te stellen over alles dat iets te maken heeft met taal of taalkunde, inclusief onderwerpen als tweetalige taalverwerving en ontwikkeling
 • Vragen worden beantwoord door taalkundigen Madalena Cruz-Ferreira (auteur van Multilinguals are…? en Three is a crowd?) Deborah D.K. Ruuskanen en vele andere deskundige panel leden
 • Bevat een uitgebreide database van gestelde vragen met antwoorden, die je misschien door wilt kijken voordat je een vraag opstuurd

Ga naar dit item

InCultureParent Magazine : A Magazine for Parents Raising Little Global Citizens

 

 

 

 • Online tijdschrift
 • “Een tijdschrift voor het opvoeden van mondiale burgers”
 • Artikelen over het opvoeden van meertalige enbiculturele kinderen over heel de wereld
 • Er worden meerdere keren per week teksten toegevoegd

Ga naar dit item

Multilingual Living Magazine

 

 

 

 • Tijdschrift van de Multilingual Living website
 • Volgen Multlingual Living, een tijdschrift vol met onderzoek van deskundigen op het gebied van tweetaligheid, maar makkelijk om te lezen
 • Wordt niet meer uitgegeven, maar je kunt alle, digitale versies van, vorige uitgaven (in totaal meer dan 1000 pagina’s) bestellen voor $34.95

Ga naar dit item

12 Common Myths and Misconceptions about Bilingual Children

 

 

 

 

 • Infograph die een aantal mythes rondom tweetalige kinderen opnoemt en de feitelijke informatie erover geeft
 • Door Barbera Zurer Pearson, auteur van het boek Raising a
  Bilingual Child
 • Bericht op de Multlingual Living website

Ga naar dit item

Raising Bilingual Children

 

 

 

 

 • PDF-bestand
 • Geschreven door taalkundigen Antonella Sorace en Bob Ladd
 • Van de Linguistic Society of America
 • Dekt de meestgestelde vragen van ouders over het opvoeden van tweetalige kinderen en geeft een wetenschappelijk (maar leesbaar) antwoord

Ga naar dit item

Bilingual Kids

 

 

 

Parents TV | 5 Mei 2008

 • Video over hoe makkelijk kinderen vreemde talen kunnen verwerven, wat voor opties ouders hebben (specifiek wanneer ze zelf niet beide talen kunnen spreken), wat de voordelen zjin, etc.

Ga naar dit item

Raising Bilingual Children

 

 

 

Better TV | 1 Feb 2008

 • Video met praktische tips voor ouders die tweetalige kinderen opvoeden
 • Presenteert hulpbronnen in hun directe omgeving die ouders kunnen gebruiken

Ga naar dit item

How to Teach a Child Another Language

 

 

 

eindividualhealth.com | 6 Jun 2011

 • Video van een logopedist die allerlei praktische tips geeft omtrent het opvoeden van tweetalige kinderen door middel van het beantwoorden van veelgestelde vragen
 • Onderwerpen zijn o.a. woordenschat en geletterdheid, evaluatie van vaardigheid, het tweetalig opvoeden van kinderen met een taalstoornis en code-switching

Ga naar dit item

Bilingual Family Newsletter

 

 

 

 • Driemaandelijkse publicatie van Multlingual Matters
 • Bevat korte, informatieve artikelen van deskundigen die werken met en ouders van tweetalige kinderen
 • Gevarieerd lezerspubliek
 • Geen nieuwe uitgaven meer sinds eind 2010
 • Alle oude uitgaven (27 edities) nog digitaal, en gratis, beschikbaar

Ga naar dit item

A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism

Colin Baker | 26 Sep 2007, Multilingual Matters | 9781847690005 | 256 pagina’s

Kopen:
Bol.com 
Amazon.com

 

Dit boek, nu in zijn derde editie, biedt een overvloed aan praktische adviezen voor ouders en onderwijzers van tweetalige en meertalige kinderen. Schrijvend in een lezer-vriendelijke vraag en antwoord stijl geeft Colin Baker, Hoogleraar van Onderwijs aan de Bangor Universiteit en vader van drie tweetalige kidneren, up-to-date, feitelijke informatie over kwesties gerelateerd aan de familie, taalontwikkeling, lezen en schrijven en onderwijs. Een juweeltje!
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Language Strategies for Bilingual Families: The One-Parent-One-Language Approach

Suzanne Barron-Hauwaert | 27 May 2004, Multilingual Matters | 9781853597145 | 240 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

In dit boek schrijft Suzanne Barron-Hauwaert, een vaste bijdrager aan de Bilingual  Family Newsletter, over de ervaringen van meer dan 100 families die deel hebben genomen aan een vragenlijst over hun taalgebruik. Zoals de titel doet vermoeden concentreert het boek zich op de One-Parent-One-Language (Eén-Ouder-Eén-Taal) methode. Het biedt bruikbare tips en voorbeeld studies van wanneer het werkt, wanneer het niet werkt en hoe je het beste af kunt stellen op de behoeften van jouw
familie. Het bevat ook een hoofdstuk dat andere strategieën bespreekt, welke inzicht geeft in hoe je een strategie moet kiezen en of en wanneer je van strategie moet veranderen. Het is goed leesbaar en heeft aparte hoofdstukken over de vroege jaren, naar school gaan, en ook over de omgang tussen familieleden en leven met drie of meer talen.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Bilingual Siblings: Language Use in Families

Suzanne Barron-Hauwaert | 13 Jan 2011, Multilingual Matters | 9781847693266 | 232 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Multilingual Matters

 

 

Dit tweede boek van auteur Suzanne Barron-Hauwaert concentreert zich op taal strategieën in families met meer dan één kind en meer specifiek op hoe broers  en zussen met elkaar omgaan in tweetalige families. Door middel van een  combinatie van analyses van de resultaten van de vragenlijst die ze in haar  vorige boek gebruikte en makkelijk te lezen verslagen van een deel van de  wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp bespreekt Barron-Hauwaert  kwesties zoals leeftijd verschillend en grootte van de familie, geslacht, volgorde  van geboorte, maar ook het toewijden van een familie aan tweelingen, adoptie,  alleenstaande ouders en stief-families. Een erg nuttig boek voor groeiende  families!
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Growing Up with Two Languages: A Practical Guide for the Bilingual Family

Una Cunningham-Andersson, Staffan Andersson & Andersson Staff  | 18 Mei 2011, Routledge | 9781136708770 | 196 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.co.uk

 

Deze praktische gids over het opvoeden van tweetalige kinderen bevat een veelvoud aan tips en suggesties. Het boek (derde editie) is grotendeels gebasseerd op de auteur’s persoonlijke ervaring als ouder van vier Engels-Zweedse kinderen wonend in Zweden, zowel als op die verzameld van interviews met vijftig families over heel de wereld en van relevante internet fora. Hoofdstukken dekken de vroege jaren over Het verwachten van een kind in een tweetalige omgeving en taalontwikkeling, zowel als tips over Problemen aar je tegenaan kunt lopen en Hoe verder.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Equal Rights to the Curriculum: Many Languages, One Message

Eithne Gallagher | 21 Mei 2008, Multilingual Matters | 9781847690678 | 184 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

Pascal Hertay van de International School van Den Haag beveelt dit boek aan voor ouders en onderwijzers. De flaptekst leest: “De ouders van tweede taal kinderen worden vaak wel gezien maar niet gehoord in scholen. Dit boek is uniek in dat het zich richt op de vele kwesties waar ouders van kinderen wiens eerste taal niet de taal van de school is tegen aan lopen. Gebruikmakend van onderwijskundige theorie geeft dit boek deze ouders een overvloed aan praktische informatie, richtlijnen en checklists, om ze zo in staat te stellen scholen intelligente en uitdagende vragen te stellen om na te gaan of de taalachtergrond van hun kinderen wel goed aangepakt wordt. De recensie van de theorie en de best practices richtlijnen kunnen ook behulpzaam zijn voor trainers van onderwijzers, onderwijzers, administrateurs en beleidsmakers. Ze geven een zorgvuldige/juiste analyse van belangrijke kwesties en pragmatische aanwijzingen gericht op het verbeteren van onderwijszaken zodat alle kinderen die opgroeien in de multiculturele gemeenschap van een school gegarandeerd krijgen wat ze verdienen.”
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

The Bilingual Family: A Handbook for Parents

Edith Harding-Esch & Philip Riley | 14 Apr 2003, Cambridge University Press | 9780521004640 | 206 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon

 

Geschreven door twee toegepast taalkundigen en ouders van tweetalige kinderen biedt dit boek een taalkundig-geïnformeerd overzicht van veel van de kwesties gerelateerd aan het opvoeden van tweetalige kinderen. Het boek is verdeeld in drie delen: het eerste geeft een overzicht van de betrokken kwesties, het tweede noemt 18 casestudies van verschillende tweetalige families, en het laatste deel bestaat uit een alfabetische referentie gids/naslagwerk met enkele van de meestgestelde vragen. Een erg bruikbaar boek met veel informatie, geschreven in een iets academische stijl dan een aantal van de andere boeken.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

The Bilingual Edge: Why, When, and How to Teach Your Child a Second Language

Kendall King | 03 Jul 2007, Collins | 0061246565 | 304 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

 

Dit boek, geschreven in een erg toegankelijke stijl, is gericht aan ouders die – zoals de titel doet vermoeden – hun kinderen een tweede taal willen leren. Dit is van toepassing op zowel ouders die zelf eentalig zijn en hun kinderen een tweede taal willen leren als
ouders van kinderen die opgroeien in minderheidstaal huishoudens die willen dat hun kinderen vloeiend tweetalig worden. Samenvattingen van recent onderzoek worden overzichtelijk gepresenteerd in aparte secties, net als feiten en korte tips. Mackey is hoogleraar van Taalkunde aan de Universiteit van Georgetown en King is buitengewoon hoogleraar van Onderwijs Taalkunde aan de Universiteit van Pennsylvania.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Raising a Bilingual Child

Barbara Zurer Pearson | 15 Apr 2008, Living Language | 9781400023349 | 346 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

Erg leesbaar boek van Barbera Zurer Pearson, Research Associate aan de Universiteit van Massachussetts, USA. Dit boek is geschreven voor ouders en toekomstige ouders die overwegen om hun kind tweetalig op te voeden. Het bevat een heel hoofdstuk met het wetenschappelijke bewijs dat een tweetalig opvoeding niet schadelijk is voor de cognitieve en academische ontwikkeling van een kind, evenals een veelvoud aan reacties van ouders die hun kinderen tweetalig opvoeden met een scala aan verschillende strategieën. Wat het boek bijzonder maakt is een toegewijd hoofdstuk over wat te doen met een tweetalig kind waarvan je vermoedt dat het speciale behoeften heeft.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro,
Manuela Pinto)

Raising Multilingual Children: Foreign Language Acquisition and Children

Tracey Tokuhama-Espinosa | 30 Okt  2000, Praeger | 9780897897501 | 240 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Raising Multilingual Children: Foreign Language Acquisition and Children verheldert hoe kinderen vreemde talen leren and wanneer ze dat kunnen doen met het beste resultaat. The meeste recente bevindingen worden gepresenteerd als een recept. Ouders en onderwijzers worden aangemoedigd om hun eigen resultaten te bakken en om de meertalige kinderen in hun leven te evalueren met gebruik van de hulpmiddelen, waaronder een familie taalprofiel en een familie taaldoelen worksheet.
(Bol.com)

Bilingual By Choice: Raising Kids in Two (or More!) Languages

Virginie Raguenaud | 25 Okt 2009, Nicholas Brealey Publishing | 9781857885262 | 201 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

 

Raguenaud informeert ouders over hoe een tweede taal te introduceren bij hun kinderen. Het boek behandelt direct de obstakels bij het behouden van een tweede taal, inclusief ontmoedigende familieleden, gebrek aan hulpmiddelen, problemen op school, frequente verhuizingen, handicaps en discriminatie, elk ondersteunt door de auteur’s persoonlijke ervaringen met beide kanten van het tweetalig opgroeien, als kind en als ouder. Raguenaud gebruikt praktische strategieën en technieken die voor elke familie
of onderwijzer garanderen dat kinderen geboeid en actief blijven in elke taal die beschikbaar voor hun is. Maakt gebruik van specifieke activiteiten en spelletjes om families niet alleen te laten zien hoe ze hun kinderen meer dan één taal kunnen aanleren, maar ook om ze te helpen die vaardigheden te behouden en te ontwikkelen, zowel in als buiten het huis, tijdens dat ze opgroeien.
(Bol.com)

7 Steps to Raising a Bilingual Child

Naomi Steiner M.D., Susan L. Hayes & Steven Parker M.D. | 13 Nov  2008, AMACOM | 9780814400463 | 224 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Dit boek helpt ouders in zowel eentaligen als meertalige families hun tweetalige doelen voor hun kind vast te stellen en te behalen, of die doelen nu zijn om elkaar te begrijpen, de vaardigheidom een tweede taal te spreken, lezen en/of schrijven in twee talen, of een combinatie van deze opties. De auteurs leggen uit hoe de hersenen meer dan één taal leren, ontkrachten veelvoorkomende misvattingen, gaan in op veelgevraagde vragen en presenteren een scala aan hulpbronnen beschikbaar voor families. Gevuld met inzichtvolle anekdotes en krachtige strategieën is dit een unieke gids voor diegenen die hun kinderen een unieke, waardevolle ervaring mee willen geven.
(Amazon.com)

The Care and Education of A Deaf Child: A Book for Parents

Pamela Knight & Ruth Swanwick | 09 Nov 1999, Multilingual Matters | 9781853594588 | 208 pagina’s

Kopen:
Van Stockum internet boekhandel
Amazon.com

 

 

Dit boek is voornamelijk bedoelt voor ouders maar is ook interessant voor ouders en andere professionals. Het boek gaat in op praktische en theoretische kwesties gerelateerd aan de ontwikkeling en scholing van dove kinderen. Het beschouwt deze onderwerpen grotendeels vanuit een gebarentaal tweetalig perspectief.
(Amazon.com)

Raising Bilingual-Biliterate Children in Monolingual Cultures

Stephen J. Caldas |  06 Apr 2006, Multilingual Matters |
9781853598753 | 248 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

 

Dit boek is een casestudy die zorgvuldig de Frans/Engels tweetalige en bilaterale ontwikkeling van drie kinderen in één familie uiteenzet, beginnend met hun geboortes en eindigend in de late pubertijd/adolescentie. De auteur en onderzoeker is ook de Frans/Engels tweetalige Amerikaanse vader van de kinderen, die geholpen is door zijn tweetalig Frans/Canadese vrouw (ook de moeder van de kinderen). Zij hebben hun kinderen in twee verschillende culturen opgevoed—  hoofzakelijk eentalig Engelssprekend Louisiana, en volledig eentalig Franssprekend Québec. De familie bracht elk academisch jaar door in Louisiana en de zomermaanden in Québec. Hun strategie was om allen Frans te spreken met hun zoon en hun identieke tweeling dochters.
(Multilingual Matters)

Make Your Child Multilingual !: The 10 Step Success Plan to Raising Bilingual / Multilingual Children

Silke Rehman | 10 Feb  2010, CreateSpace | 9781449953638 | 110 pages

Kopen:
Amazon.com

 

 

 

“Make Your Child Multilingual!” stelt je in staat om je kind succesvol op te voeden met meer dan één taal. Het loodsts je door de praktische stappen rondom het plannen van je kind’staalreis. In 10 gemakkelijke stappen begrijp je de theorie, je beginpunt, mythes, de meest gemaakte fouten en de 10 succes factoren. Aan het einde zul je je eigen Persoonlijke Taal Succes Plan in handen hebben, op maat gemaakt voor de behoeften van jouw familie. Hoe jonger je kind is wanneer je begint, hoe makkelijker het is maar het boek geeft ook praktische oplossingen en voldoende advies voor een succesvol resultaat met oudere kinderen.
(Amazon.com)

Raising Bilingual Children: Parent’s Guide series

Carey Myles | 1 Sep 2003, Mars Publishing Inc | 9781931199339 | 234 pagina’s

Kopen:
Amazon.com

 

 

Geschreven in een toegankelijke, non-academische stijl biedt dit hulmiddel recent onderzoek en echte oplossingen voor alledaagse problemen van ouders in een tweetalige familie. Dit onderzoek wordt gebruikt om kinderen met emotionele problemen en in speciale situaties te helpen, en tegelijkertijd om ouders te helpen om taal verwerving en cognitieve ontwikkeling  gerelateerd aan vroege tweetaligheid, dan wel noodzakelijk dan wel uit vrije wil, te begrijpen. Kwesties als het tweetalig brein, shool, tweetalige geletterdheid thuis, emotionele kwesties en dagelijkse dilemma’s worden besproken. Deze informatie wordt gebruikt om ouders begeleiding te bieden bij het evalueren van hun eigen taalsituatie om zo de sterke punten van de familie te identificeren, waar vanuit zij kunnen voortbouwen om de tweetaligheid van hun kinderen te bevorderen. Er worden ook vragen en uitdagen besproken die zich aan zouden kunnen dragen wanneer je kinderen tweetalig opvoedt, en het bevat ervaringen en advies van andere ouders. Er is ook een bijlage met hulpmiddelen.
(Amazon.com)

Bilingual Children: Guidance for the Family

George Saunders | Jun 1984, Multilingual Matters | 9780905028118 | 278 pagina’s

Kopen:
Amazon.com

 

 

Zorgen van ouders over het opvoeden van tweetalige kinderen worden besproken en een casestudy van een Australische familie die deze opvoeding nastreven in een periode van 8 jaar wordt gepresenteerd. Daarbij wordt relevant onderzoek over tweetaligheid geciteerd. Dit boek, dat geschreven is voor de algemene lezer, bespreekt diverse kwesties zoals de motieven voor het creëren van tweetaligheid; code-switching en triggering; invloeden van familieleden, kennissen en vriendjes; en hoe de kinderen denken over tweetaligheid. Het boek laat zien dat de verwerving van tweetaligheid door kinderen normaal, positief, bevredigend, en verrijkend is voor zowel kinderen en hun ouders.
(ERIC)