Be Bilingual: Practical Ideas for Multilingual Families

Annika Bourgogne | 2012, Annika Bourgogne | e-book

 

 

 

 

Kinderen zijn als een spons als het gaat om het aanleren van een taal, maar het belangrijkste element om te zorgen dat ze actief meertalig worden in al hun talen is om het leuk en nuttig te maken in het dagelijks leven.
Be Bilingual zit vol met praktische, creatieve en leuke ideeën gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. Het laat families zien hoe ze meertaligheid kunnen invoeren in hun drukke levens. Meertalige families van over heel de wereld hebben bijdrages geleverd door hun beste bronnen en tips te delen over het opgroeien met twee of meer talen en hoe je dit tot een leuke ervaring kunt maken.
Dit boek is ouder vriendelijk en informatief, en biedt ideeën voor families in allerlei verschillende meertalige situaties: meertalige huwelijken, expats, internationale adoptie, alleenstaande ouders, drietalige families en ouders die een taal anders dan hun moedertaal spreken tegen hun kinderen.

(Amazon)

Meertalige ontwikkeling: Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking

Mirjam Blumenthal | november 2009 | Acco | 9789033476655 | 184 pagina’s

Kopen:
Acco

 

 

Uit de literatuur is bekend dat ouders van kinderen met een auditief/communicatieve beperking moeite hebben om normale, taalstimulerende gesprekken met hun kinderen te voeren. Meertalige ouders voelen zich vaak verantwoordelijk voor de spraak- en/of taalproblemen van hun kind en zijn daardoor in de communicatie met hun kind extra onzeker. Daardoor gaan zij soms minder praten met hun kind. Ook professionals zijn vaak onzeker over wat de juiste manier is om een meertalige opvoeding aan te pakken bij een kind met een handicap. Dit boek is bedoeld om deze onzekerheid enigszins weg te nemen. Het biedt handvatten om de advisering aan deze ouders vorm te geven onder meer via achtergrondinformatie over de combinatie van meertalige opvoeding en verschillende handicaps. De professional vindt in dit boek verder ook vragenlijsten, folders en een protocol. Zijn advies krijgt vorm door informatie te verzamelen over de meertalige situatie, de (on)mogelijkheden van het kind, de (on)mogelijkheden van ouders, de wensen van ouders en de wensen van het kind. Dit boek richt zich in de eerste plaats naar logopedisten, maar is ook bruikbaar voor orthopedagogen en kinderpsychologen, ouderconsulenten en medewerkers in het (speciaal) onderwijs.
(acco.be)

Het succes van tweetalig opvoeden

Elisabeth van der Linden & Folkert Kuiken | Maart 2012, Uitgeverij Acco | 9789033488153 | 220 pagina’s

Kopen:
Bol.com

 

 

 

Dit boek wil een leidraad zijn voor ouders die hun kinderen tweetalig wensen op te voeden. Meestal wordt de OPOL-strategie gehanteerd: one parent, one language, waarbij elke ouder consequent een taal spreekt en zich daaraan houdt. De auteurs zijn allebei taaldocent in Amsterdam en schreven reeds verschillende publicaties die aansluiten bij deze problematiek. Ze zetten de voor- en nadelen van tweetalig opvoeden op een rij, zoals het overdragen van de cultuur, gelegenheid bieden tot communicatie met andere familieleden, een extra troef voor het professionele leven enz. Enkele hoofdstukken lichten de taalontwikkeling van eentalige en tweetalige kinderen toe: aangeboren taalvermogen, kritische leeftijd om talen te leren. Voorts wordt gedetailleerd ingehaakt op het belang van de aanpak door de ouders. De slothoofdstukken behandelen tweetaligheid op school en de rol van taalpolitiek en -beleid. Een interessant boek voor al wie (professioneel) met tweetalige kinderen en leerlingen te maken krijgt. Illustraties, tabellen en figuren verluchten de tekst, in kaders staan getuigenissen van een onlinediscussiegroep. Met voetnoten, referenties en index.
(NBD|Biblion)

Meertaligheid in het dagelijks leven – Handboek voor peuterleidsters

Johanna Sallinen en Veronica Hertzberg | 2011, Unigrafia | 84 pagina’s

Kopen:
Alleen (gratis) beschikbaar als PDF

 

  • “Deze map met taalontwikkelingsactiviteiten en taaladviezen is bestemd voor medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouders en overige voorschoolse voorzieningen die zich bezig houden met meertaligheid en jonge kinderen tot vier jaar.”
  • Gaat uit van de meertalige situatie in de provincie Friesland
  • Maakt het belang van specifieke competenties van leidsters en begeleiders duidelijk

A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism

Colin Baker | 26 Sep 2007, Multilingual Matters | 9781847690005 | 256 pagina’s

Kopen:
Bol.com 
Amazon.com

 

Dit boek, nu in zijn derde editie, biedt een overvloed aan praktische adviezen voor ouders en onderwijzers van tweetalige en meertalige kinderen. Schrijvend in een lezer-vriendelijke vraag en antwoord stijl geeft Colin Baker, Hoogleraar van Onderwijs aan de Bangor Universiteit en vader van drie tweetalige kidneren, up-to-date, feitelijke informatie over kwesties gerelateerd aan de familie, taalontwikkeling, lezen en schrijven en onderwijs. Een juweeltje!
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Language Strategies for Bilingual Families: The One-Parent-One-Language Approach

Suzanne Barron-Hauwaert | 27 May 2004, Multilingual Matters | 9781853597145 | 240 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

In dit boek schrijft Suzanne Barron-Hauwaert, een vaste bijdrager aan de Bilingual  Family Newsletter, over de ervaringen van meer dan 100 families die deel hebben genomen aan een vragenlijst over hun taalgebruik. Zoals de titel doet vermoeden concentreert het boek zich op de One-Parent-One-Language (Eén-Ouder-Eén-Taal) methode. Het biedt bruikbare tips en voorbeeld studies van wanneer het werkt, wanneer het niet werkt en hoe je het beste af kunt stellen op de behoeften van jouw
familie. Het bevat ook een hoofdstuk dat andere strategieën bespreekt, welke inzicht geeft in hoe je een strategie moet kiezen en of en wanneer je van strategie moet veranderen. Het is goed leesbaar en heeft aparte hoofdstukken over de vroege jaren, naar school gaan, en ook over de omgang tussen familieleden en leven met drie of meer talen.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Bilingual Siblings: Language Use in Families

Suzanne Barron-Hauwaert | 13 Jan 2011, Multilingual Matters | 9781847693266 | 232 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Multilingual Matters

 

 

Dit tweede boek van auteur Suzanne Barron-Hauwaert concentreert zich op taal strategieën in families met meer dan één kind en meer specifiek op hoe broers  en zussen met elkaar omgaan in tweetalige families. Door middel van een  combinatie van analyses van de resultaten van de vragenlijst die ze in haar  vorige boek gebruikte en makkelijk te lezen verslagen van een deel van de  wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp bespreekt Barron-Hauwaert  kwesties zoals leeftijd verschillend en grootte van de familie, geslacht, volgorde  van geboorte, maar ook het toewijden van een familie aan tweelingen, adoptie,  alleenstaande ouders en stief-families. Een erg nuttig boek voor groeiende  families!
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Growing Up with Two Languages: A Practical Guide for the Bilingual Family

Una Cunningham-Andersson, Staffan Andersson & Andersson Staff  | 18 Mei 2011, Routledge | 9781136708770 | 196 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.co.uk

 

Deze praktische gids over het opvoeden van tweetalige kinderen bevat een veelvoud aan tips en suggesties. Het boek (derde editie) is grotendeels gebasseerd op de auteur’s persoonlijke ervaring als ouder van vier Engels-Zweedse kinderen wonend in Zweden, zowel als op die verzameld van interviews met vijftig families over heel de wereld en van relevante internet fora. Hoofdstukken dekken de vroege jaren over Het verwachten van een kind in een tweetalige omgeving en taalontwikkeling, zowel als tips over Problemen aar je tegenaan kunt lopen en Hoe verder.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Equal Rights to the Curriculum: Many Languages, One Message

Eithne Gallagher | 21 Mei 2008, Multilingual Matters | 9781847690678 | 184 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

Pascal Hertay van de International School van Den Haag beveelt dit boek aan voor ouders en onderwijzers. De flaptekst leest: “De ouders van tweede taal kinderen worden vaak wel gezien maar niet gehoord in scholen. Dit boek is uniek in dat het zich richt op de vele kwesties waar ouders van kinderen wiens eerste taal niet de taal van de school is tegen aan lopen. Gebruikmakend van onderwijskundige theorie geeft dit boek deze ouders een overvloed aan praktische informatie, richtlijnen en checklists, om ze zo in staat te stellen scholen intelligente en uitdagende vragen te stellen om na te gaan of de taalachtergrond van hun kinderen wel goed aangepakt wordt. De recensie van de theorie en de best practices richtlijnen kunnen ook behulpzaam zijn voor trainers van onderwijzers, onderwijzers, administrateurs en beleidsmakers. Ze geven een zorgvuldige/juiste analyse van belangrijke kwesties en pragmatische aanwijzingen gericht op het verbeteren van onderwijszaken zodat alle kinderen die opgroeien in de multiculturele gemeenschap van een school gegarandeerd krijgen wat ze verdienen.”
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Dual Language Development and Disorders: A Handbook on Bilingualism and Second Language Learning

Fred Genesee, Johanne Paradis & Martha B. Crago | 30 Nov 2010, Paul H Brookes Pub Co | 9781557666864 | 233 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Dit boek (in zijn tweede editie), gericht op taal professionals die in contact komen met tweetalige kinderen, zoals onderwijzers en logopedisten, geeft een duidelijk en toegankelijk overzicht van recent onderzoek naar tweetalige eerste taal verwerving en vroege tweede taal verwerving. Het eerste hoofdstuk introduceert de profielen van een aantal kinderen die gebruikt worden om de lezer door de relevantie kwesties te loodsen, inclusief een diagnose van de probleemgebieden. De discussie concentreert zich op voorbeelden uit Noord Amerika, maar de kwesties zijn ook op andere situaties toepasbaar. De auteurs, allen gevestigd in Canada, zijn bekende deskundigen op dit gebied.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

The Bilingual Family: A Handbook for Parents

Edith Harding-Esch & Philip Riley | 14 Apr 2003, Cambridge University Press | 9780521004640 | 206 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon

 

Geschreven door twee toegepast taalkundigen en ouders van tweetalige kinderen biedt dit boek een taalkundig-geïnformeerd overzicht van veel van de kwesties gerelateerd aan het opvoeden van tweetalige kinderen. Het boek is verdeeld in drie delen: het eerste geeft een overzicht van de betrokken kwesties, het tweede noemt 18 casestudies van verschillende tweetalige families, en het laatste deel bestaat uit een alfabetische referentie gids/naslagwerk met enkele van de meestgestelde vragen. Een erg bruikbaar boek met veel informatie, geschreven in een iets academische stijl dan een aantal van de andere boeken.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

The Bilingual Edge: Why, When, and How to Teach Your Child a Second Language

Kendall King | 03 Jul 2007, Collins | 0061246565 | 304 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

 

Dit boek, geschreven in een erg toegankelijke stijl, is gericht aan ouders die – zoals de titel doet vermoeden – hun kinderen een tweede taal willen leren. Dit is van toepassing op zowel ouders die zelf eentalig zijn en hun kinderen een tweede taal willen leren als
ouders van kinderen die opgroeien in minderheidstaal huishoudens die willen dat hun kinderen vloeiend tweetalig worden. Samenvattingen van recent onderzoek worden overzichtelijk gepresenteerd in aparte secties, net als feiten en korte tips. Mackey is hoogleraar van Taalkunde aan de Universiteit van Georgetown en King is buitengewoon hoogleraar van Onderwijs Taalkunde aan de Universiteit van Pennsylvania.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Raising a Bilingual Child

Barbara Zurer Pearson | 15 Apr 2008, Living Language | 9781400023349 | 346 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

Erg leesbaar boek van Barbera Zurer Pearson, Research Associate aan de Universiteit van Massachussetts, USA. Dit boek is geschreven voor ouders en toekomstige ouders die overwegen om hun kind tweetalig op te voeden. Het bevat een heel hoofdstuk met het wetenschappelijke bewijs dat een tweetalig opvoeding niet schadelijk is voor de cognitieve en academische ontwikkeling van een kind, evenals een veelvoud aan reacties van ouders die hun kinderen tweetalig opvoeden met een scala aan verschillende strategieën. Wat het boek bijzonder maakt is een toegewijd hoofdstuk over wat te doen met een tweetalig kind waarvan je vermoedt dat het speciale behoeften heeft.
(Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro,
Manuela Pinto)

Raising Multilingual Children: Foreign Language Acquisition and Children

Tracey Tokuhama-Espinosa | 30 Okt  2000, Praeger | 9780897897501 | 240 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Raising Multilingual Children: Foreign Language Acquisition and Children verheldert hoe kinderen vreemde talen leren and wanneer ze dat kunnen doen met het beste resultaat. The meeste recente bevindingen worden gepresenteerd als een recept. Ouders en onderwijzers worden aangemoedigd om hun eigen resultaten te bakken en om de meertalige kinderen in hun leven te evalueren met gebruik van de hulpmiddelen, waaronder een familie taalprofiel en een familie taaldoelen worksheet.
(Bol.com)

Bilingual By Choice: Raising Kids in Two (or More!) Languages

Virginie Raguenaud | 25 Okt 2009, Nicholas Brealey Publishing | 9781857885262 | 201 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

 

Raguenaud informeert ouders over hoe een tweede taal te introduceren bij hun kinderen. Het boek behandelt direct de obstakels bij het behouden van een tweede taal, inclusief ontmoedigende familieleden, gebrek aan hulpmiddelen, problemen op school, frequente verhuizingen, handicaps en discriminatie, elk ondersteunt door de auteur’s persoonlijke ervaringen met beide kanten van het tweetalig opgroeien, als kind en als ouder. Raguenaud gebruikt praktische strategieën en technieken die voor elke familie
of onderwijzer garanderen dat kinderen geboeid en actief blijven in elke taal die beschikbaar voor hun is. Maakt gebruik van specifieke activiteiten en spelletjes om families niet alleen te laten zien hoe ze hun kinderen meer dan één taal kunnen aanleren, maar ook om ze te helpen die vaardigheden te behouden en te ontwikkelen, zowel in als buiten het huis, tijdens dat ze opgroeien.
(Bol.com)

7 Steps to Raising a Bilingual Child

Naomi Steiner M.D., Susan L. Hayes & Steven Parker M.D. | 13 Nov  2008, AMACOM | 9780814400463 | 224 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Dit boek helpt ouders in zowel eentaligen als meertalige families hun tweetalige doelen voor hun kind vast te stellen en te behalen, of die doelen nu zijn om elkaar te begrijpen, de vaardigheidom een tweede taal te spreken, lezen en/of schrijven in twee talen, of een combinatie van deze opties. De auteurs leggen uit hoe de hersenen meer dan één taal leren, ontkrachten veelvoorkomende misvattingen, gaan in op veelgevraagde vragen en presenteren een scala aan hulpbronnen beschikbaar voor families. Gevuld met inzichtvolle anekdotes en krachtige strategieën is dit een unieke gids voor diegenen die hun kinderen een unieke, waardevolle ervaring mee willen geven.
(Amazon.com)

The Care and Education of A Deaf Child: A Book for Parents

Pamela Knight & Ruth Swanwick | 09 Nov 1999, Multilingual Matters | 9781853594588 | 208 pagina’s

Kopen:
Van Stockum internet boekhandel
Amazon.com

 

 

Dit boek is voornamelijk bedoelt voor ouders maar is ook interessant voor ouders en andere professionals. Het boek gaat in op praktische en theoretische kwesties gerelateerd aan de ontwikkeling en scholing van dove kinderen. Het beschouwt deze onderwerpen grotendeels vanuit een gebarentaal tweetalig perspectief.
(Amazon.com)

Raising Bilingual-Biliterate Children in Monolingual Cultures

Stephen J. Caldas |  06 Apr 2006, Multilingual Matters |
9781853598753 | 248 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

 

Dit boek is een casestudy die zorgvuldig de Frans/Engels tweetalige en bilaterale ontwikkeling van drie kinderen in één familie uiteenzet, beginnend met hun geboortes en eindigend in de late pubertijd/adolescentie. De auteur en onderzoeker is ook de Frans/Engels tweetalige Amerikaanse vader van de kinderen, die geholpen is door zijn tweetalig Frans/Canadese vrouw (ook de moeder van de kinderen). Zij hebben hun kinderen in twee verschillende culturen opgevoed—  hoofzakelijk eentalig Engelssprekend Louisiana, en volledig eentalig Franssprekend Québec. De familie bracht elk academisch jaar door in Louisiana en de zomermaanden in Québec. Hun strategie was om allen Frans te spreken met hun zoon en hun identieke tweeling dochters.
(Multilingual Matters)

Make Your Child Multilingual !: The 10 Step Success Plan to Raising Bilingual / Multilingual Children

Silke Rehman | 10 Feb  2010, CreateSpace | 9781449953638 | 110 pages

Kopen:
Amazon.com

 

 

 

“Make Your Child Multilingual!” stelt je in staat om je kind succesvol op te voeden met meer dan één taal. Het loodsts je door de praktische stappen rondom het plannen van je kind’staalreis. In 10 gemakkelijke stappen begrijp je de theorie, je beginpunt, mythes, de meest gemaakte fouten en de 10 succes factoren. Aan het einde zul je je eigen Persoonlijke Taal Succes Plan in handen hebben, op maat gemaakt voor de behoeften van jouw familie. Hoe jonger je kind is wanneer je begint, hoe makkelijker het is maar het boek geeft ook praktische oplossingen en voldoende advies voor een succesvol resultaat met oudere kinderen.
(Amazon.com)

Raising Bilingual Children: Parent’s Guide series

Carey Myles | 1 Sep 2003, Mars Publishing Inc | 9781931199339 | 234 pagina’s

Kopen:
Amazon.com

 

 

Geschreven in een toegankelijke, non-academische stijl biedt dit hulmiddel recent onderzoek en echte oplossingen voor alledaagse problemen van ouders in een tweetalige familie. Dit onderzoek wordt gebruikt om kinderen met emotionele problemen en in speciale situaties te helpen, en tegelijkertijd om ouders te helpen om taal verwerving en cognitieve ontwikkeling  gerelateerd aan vroege tweetaligheid, dan wel noodzakelijk dan wel uit vrije wil, te begrijpen. Kwesties als het tweetalig brein, shool, tweetalige geletterdheid thuis, emotionele kwesties en dagelijkse dilemma’s worden besproken. Deze informatie wordt gebruikt om ouders begeleiding te bieden bij het evalueren van hun eigen taalsituatie om zo de sterke punten van de familie te identificeren, waar vanuit zij kunnen voortbouwen om de tweetaligheid van hun kinderen te bevorderen. Er worden ook vragen en uitdagen besproken die zich aan zouden kunnen dragen wanneer je kinderen tweetalig opvoedt, en het bevat ervaringen en advies van andere ouders. Er is ook een bijlage met hulpmiddelen.
(Amazon.com)

Bilingual Children: Guidance for the Family

George Saunders | Jun 1984, Multilingual Matters | 9780905028118 | 278 pagina’s

Kopen:
Amazon.com

 

 

Zorgen van ouders over het opvoeden van tweetalige kinderen worden besproken en een casestudy van een Australische familie die deze opvoeding nastreven in een periode van 8 jaar wordt gepresenteerd. Daarbij wordt relevant onderzoek over tweetaligheid geciteerd. Dit boek, dat geschreven is voor de algemene lezer, bespreekt diverse kwesties zoals de motieven voor het creëren van tweetaligheid; code-switching en triggering; invloeden van familieleden, kennissen en vriendjes; en hoe de kinderen denken over tweetaligheid. Het boek laat zien dat de verwerving van tweetaligheid door kinderen normaal, positief, bevredigend, en verrijkend is voor zowel kinderen en hun ouders.
(ERIC)

Learning to Read and Write in the Multilingual Family

Xiao-lei Wang | 15 Apr 2011, Multilingual Matters | 9781847693693 | 208 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

Dit boek is een gids voor ouders die hun kinderen op willen voeden met meer dan één taal en schrift. Gebruikmakend van interdisciplinair onderzoek, zowel als van de ervaringen van ouders van meertalige kinderen leidt dit boek ouders door het meertalige lees- en schrijfproces vanaf de babyleeftijd tot adolescentie. Het identificeert essentiele lees- en schrijfvaardigheden in elke periode van de ontwikkeling en stelt effectieve strategieën voor die meertalige geletterdheid vergemakkelijken, specifiek heritage-languageliteracydevelopment (de ontwikkeling van geletterdheid in de minderheidstaal) in de thuisomgeving. Dit boek kan ook gebruikt worden als een leidraad voor leraren die in minderheidstalen onderwijzen.
(Multilingual Matters)

Literacy and Bilingualism: A Handbook for ALL Teachers

Maria Estela Brisk | 29 Aug 2006, Lawrence Erlbaum Associates | 9780805855067 | 288 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Dit handbook (tweede editie) past bewezen technieken, afgeleidt van tweetalige/bilculturele klaslokalen, toe op de onderwijzing van geletterdheid in de eenentwintigste eeuw. Het doel is om onderwijzers te helpen hun kennis van tweetalige leerlingen te vergroten om zo hun lesgeefmethodes te optimaliseren. Onderwijzers kunnen dit handboek gebruiken om hun kennis van geletterdheid en tweetaligheid te vergroten; verschillende aanpakken met betrekking to geletterdheid toe te passen en de ontwikkeling van de leerlingen te evalueren, en te leren door middel van reflectie. Complete en duidelijke instructies, geïllustreerd door casestudies, staan onderwijzers toe om de strategieën in dit handboek individueel te gebruiken of in door onderwijzers begeleide studie groepen. Ze kunnen uit een scala aan methodes diegenen kiezen die het beste bij de behoeften van hun leerlingen en hun eigen manier van lesgeven past. Al deze aanpakken delen eigenschappen die helpen leerlingen met verschillende taalvaardigden te motiveren om hun geletterdheid te ontwikkelingen. De methodes zijn aangepast en getest met tweetalige leerlingen van verschillende leeftijden en taalachtergronden in tweetalige, ESL, mainstream, speciaal onderwijs en onderwijs voor doven van de peuterspeelzaal tot de middelbare school.
(Amazon.com)

Becoming Biliterate: Identity, Ideology, and Learning to Read and Write in Two Languages

Bobbie Kabuto | 30 Jul 2010, Routledge | 9780415871808 | 160 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Dit boek werpt vragen op en biedt een context voor onderwijzers en toekomstige onderwijzers om te begrijpen en reflecteren op hoe kinderen leren lezen en schrijven in meerdere talen, door middel van de waargebeurde context van één kind dat leert
tweetalig en bilateraal te worden. Met het benadrukken van de sociale en cognitieve voordelen van bilateraal zijn is het doel van dit boek om docenten de complexiteit te helpen begrijpen waarmee jonge kinderen, die actief betekenissen opbouwen en omgaan met de spanningen in hun dagelijks leven,  bilateraal worden. Perspectieven met betrekking tot identiteit en taalideologieën worden gepresenteerd om onderwijzers te helpen hun eigen pedagogische methodes bij het onderwijzen kinderen met diverse taalachtergronden te verfijnen. Lezers worden geïnspireerd om vroege geletterdheid in twee talen te begrijpen door een preces van articulatie en bevragen van hun eigen aannames en opvattingen over het leren in meerdere talen en schriften.
(Amazon.com)

Becoming Biliterate: Young Children Learning Different Writing Systems

Charmian Kenner | December 2004, Trentham Books
| 9781858563190 | 146 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Dit boek zal docenten van jonge kinderen helpen om te begrijpen hoe kinderen leren, in parallel, om in meer dan één taal te schrijven. Case studies van zes-jaar-oude kinderen die tweetalig opgroeien onthullen de processen die gemoeid zijn met geletterd worden in twee talen en laten zien hoe het leerproces van kinderen ondersteund wordt thuis en in maatschappelijke contexten. Het onderzoek wijst op methodes die prestaties in verband met geletterdheid stimuleren in de vroege schooljaren. Het boek ontleent zich aan het onderzoeksproject genaamd ‘Signs of Difference’, uitgevoerd door Charmian
Kenner (de auteur) aan de London Institute of Education. Het onderzoek hier omschreven laat duidelijk zien dat jonge kinderen flexibele leerlingen zijn die op een scala aan onderwijs stijlen kunnen reageren in verschillende omstandigheden. Het laat zien hoe zij het aanbod van docenten, ouders en broertjes/zusjes gebruiken om tot hun eigen ideeën te komen over hoe schrijven werkt.
(Bol.com)

Bilingual Books – Biliterate Children: Learning to Read Through Dual Language Books

Raymonde Sneddon | Nov 2009, Trentham Books | 781858564609 | 188 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

Dit fascinerende onderzoek laat zien hoe jonge kinderen tegelijkertijd in twee talen werken om een onbekende tekst te ontcijferen, betekenis te herleiden en de verschillen verkennen tussen hun twee talen. In de context van recent onderzoek en de recente praktijk in relatie tot multi-geletterdheid, persoonlijke identiteit en identiteit als leerling, en zaken in vertaling, verkent dit boek dual language boeken en hun gebruik in Engeland sinds 1980. Dit boek, ontwikkeld uit actie onderzoek door docenten aan de University of East London en in de London Borough of Redbridge, volgt zeven kinderen van 6 tot 10 jaar oud die dual language boeken gebruiken om te leren lezen in Albanees, Urdu, Turks, Frans en Gujerati met behulp van hun moeders en vrienden. Docenten, ouders en onderzoekers zullen dit boek onmisbaar vinden. Het bespreekt de aard en de voordelen van geletterdheid in twee talen en biedt ideeën en strategieën voor het aanleren van talen aan jonge kinderen, ofwel door hun tweetaligheid te ontwikkelen ofwel door ze nieuwe talen te leren.
(Bol.com)

Language Use in the Two-Way Classroom: Lessons from a Spanish-English Bilingual Kindergarten

Renée DePalma | 05 Aug 2010, Multilingual Matters |
9781847693006 | 216 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

Dit boek, gebaseerd op een etnografische studie naar een dual language (Spaans-Engels) peuterspeelzaal, werpt een kritisch oog op de linguïstieke (en non-linguïstieke) interacties tussen kinderen en de manieren waarop onderwijs methodes  taalontwikkeling kunnen stimuleren of hinderen. Met een focus op onofficiële ‘Spaanse tijd’ verkent het de specifieke uitdagingen rondom het stimuleren van het gebruik van de minderheidstaal en de strategieën die docenten hiervoor kunnen gebruiken. In tweetalige klaslokalen zijn de doelen van docenten zowel tweetaligheid als academische prestaties voor iedereen. De kinderen kunnen deze interesses delen, maar hebben ook hun eigen belangen. Dit boek verkent de linguïstieke en sociale interacties die deze verschillende en soms conflicterende belangen behartigen, of hinderen. Hoe kunnen docenten onderwijs methodes ontwikkelen die zowel de bredere invloeden van taal hegemonie als de directe interesses van kinderen in beschouwing nemen?
(Multilingual Matters)

Language Diversity in the Classroom

John Edwards | 16 Nov 2009, Multilingual Matters | 9781847692252 | 352 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

 

Dit boek geeft een uitgebreide bespreking van taal contact in klaslokaal situaties. Een diepgaande analyse van de bronnen en implicaties van sociale ‘achterstanden’ wordt eerst gepresenteerd, aangezien de niet-standaard dialecten van kinderen die kinderen meenemen naar school – en de ongunstige opvattingen van deze dialecten – traditioneel leiden tot problemen in het onderwijs. Meer algemene zaken rondom het bereik en de implicaties van taal attitudes worden behandeld, en ook de belangrijke ‘test case’ Black English. Het boek bespreekt zowel vreemde taal instructie en verwerving als de aannames en bedoelingen die tweetalig en multicultureel onderwijs onderliggen. Gezien zijn bereik en stijl is dit boek interessant en behulpzaam voor zowel alle docenten als studenten en onderzoekers die zich bezig houden met welk aspect dan ook van het sociale leven van taal.
(Multilingual Matters)

Bilingualism in International Schools: A Model for Enriching Language Education

Maurice Carder | 10 Jan 2007, Multilingual Matters |
9781853599408 | 224 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

Internationale scholen hebben zich ontwikkeld sinds hun ontstaan van een grotendeels Engelssprekende verzameling van studenten tot scholen zoals die van de auteur, de Vienna International School (VIS), met studenten van 90 nationaliteiten en met 65 verschillende moedertalen. Maurice Carder stelt een ‘drie-programma model’ voor om de taal en curricula behoeften van deze studenten tegemoet te komen: een inhoud-gebaseerd tweede taal programma; een programma voor culturele en linguïstiek training voor alle medewerkers; en een moedertaal programma voor minderheidsstudenten. Het model is gebaseerd op onderzoeksbevindingen en op de praktijk: op het VIS behalen elk jaar ongeveer 1/3 van de afstuderende studenten een IB diploma (International Baccalaureate) omdat ze in staat zijn om hun moedertaal (niet Engels of Duits) als Taal A1 te kiezen. Het boek bevat informatieve hoofdstukken niet alleen voor schoolleiders, programma ontwerpers en docenten, maar ook voor ouders. Bijgevoegde tekstvakken met reacties van studenten geven een authentieke stem aan de behoeftes van twee taal verwervers, en veel bruikbare hulpbronnen en websites worden gegeven.
(Multilingual Matters)

Power, Prestige and Bilingualism: International Perspectives on Elite Bilingual Education

Anne-Marie de Mejia | 22 Jul 2002, Multilingual Matters | 9781853595905 | 344 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

Dit boek omschrijft een specifiek type van onderwijsverschaffing doorgaans omschreven als ‘elite’ of ‘prestigieus’ tweetalig onderwijs, welke voornamelijk bedoelt is voor hoogstaande, hoogopgeleide studenten met een hoge sociaaleconomische status die twee of meer internationaal bruikbare talen leren. De ontwikkeling van verschillende types van elite tweetalig of meertalig onderwijs wordt besproken en de noodzaak voor onderzoek naar tweetalig onderwijs in zowel meerderheids- als minderheidscontexten wordt beargumenteerd.
(Multilingual Matters)

Multicultural Child Care

Paul Vedder, E.Bouwer & T. Pels | 11 Dec 1995, Multilingual
Matters | 9781853593079 | 144 pages

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

Wat is de stand van zaken bij multicultureel onderwijs in kinderdagverblijven in West Europese landen en hoe zou multicultureel onderwijs eruit moeten zien in zulke opvangcentra zijn twee vragen die in dit boek besproken worden. Het beantwoorden van deze vragen is belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit van onderwijs in de kinderopvang. De situatie in Nederland is als hoofdvoorbeeld genomen. Situaties in acht andere West Europese landen (Engeland, Schotland, Denemarken, Zweden, Duitsland, Belgie, Frankrijk en Spanje) zijn ook bestudeerd.
(Amazon.com)

Working with Bilingual Children

Mahendra K. Verma, Karen P. Corrigan & Sally Firth | 16 Jun 1995, Multilingual Matters | 9781853592935 | 200 pagina’s

Kopen:
Amazon
Multilingual Matters 

 

 

Dit boek concentreert zich op het basisschoolonderwijs van tweetalige kinderen in Engeland. Onderwerpen zijn: pedagogische zaken – zoals het analyseren van het gesproken en geschreven Engels van kinderen; praktische zaken – zoals kinderen helpen om te wennen aan een nieuwe omgeving; en zaken die te maken het met het nationale curriculum – zoals beoordelingen en praktische suggesties.
(Amazon.com)

Welcoming Linguistic Diversity in Early Childhood Classrooms: Learning from International Schools

Edna Murphy | 15 Maart 2011, Multilingual Matters | 9781847693464 | 264 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Docenten in meertalige klaslokalen zijn sinds enkele jaren bezig om hun repertoire te vergroten van manieren om met de behoeften van hele jonge kinderen om te gaan die op school binnekomen zonder dat zij de taal van instructie spreken. Als product van 22 ervaren docenten en administrateurs in internationale scholen over heel de wereld bevat dit boek een overvloed aan informatie voor klaslokaal docenten die ze in staat stelt om een nieuw schooljaar met zelfvertrouwen te beginnen, en voor administrateurs om beter te begrijpen wat er allemaal komt kijken bij het onderwijzen van jonge kinderen die de taal van de school nog niet begrijpen. Geschreven door docenten met veel ervaring in het omgaan met de behoeften van deze jonge en kwetsbare groep is dit boek ideaal voor nieuwe docenten die voort de eerste keer te maken krijgen met meertalige studenten.
(Bol.com)

Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire

Jim Cummins | 16 Okt 2000, Multilingual Matters | 9781853594731 | 320 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Met de linguïstieke diversiteit die toeneemt in landen over heel de wereld worden beleidsmakers en docenten geconfronteerd met complexe en conflicterende problemen over het gepast onderwijzen van een meertalige schoolpopulatie. Dit volume bespreekt het onderzoek en de theorie gerelateerd aan de instructie en beoordeling van tweetalige studenten, zich concentrerend op niet allen onderwerpen rondom taalverwerving en taalinstructie, maar ook op de manieren waarop machtsrelaties in de bredere maatschappij patronen van docent-student interactie in het klaslokaal beïnvloeden.
(Bol.com)

Immersion Education: Practices, Policies, Possibilities

Donna Christian, Tara Williams Fortune & Diane J. Tedick |
05 Jul 2011, Multilingual Matters | 9781847694027 | 312 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

Dit volume is een vervolg op Fortune en Tedick’s 2008 Pathways to Multilingualism: Evolving Perspectives on Immersion Education en stelt de methodes en beloftes van immersion onderwijs ten toon d.m.v. diepgaand onderzoek van programma ontwerp, implementatie methodes en beleidsmogelijkheden in one-way, two-way en indigenous programma’s. Auteurs presenteren nieuw onderzoek en reflecteren over mogelijkheden om methodes en beleid in immersion onderwijs te versterken. Vragen die besproken worden zijn o.a.: Welke mogelijkheden zijn er voor programma ontwerp in charter programma’s voor zowel two-way en indigenous modellen? Hoe leiden studies over  leerresultaten tot mogelijkheden voor het verbeteren van programma implementatie? Hoe beinvloedt bestaand beleid en bestaande methodes worstelende immersion studenten en welke mogelijkheden kunnen bedacht worden om zulke studenten beter te begeleiden? In het beantwoorden van zulke vragen nodigt het boek de lezer uit om de mogelijkheden van immersion onderwijs omtrent taal ontwikkeling en onderwijs prestaties van toekomstige generaties te beschouwen.
(Multilingual Matters)

Bilingual Education In The 21st Century

Ofelia García | 18 Nov 2008, Wiley-Blackwell | 9781405119948 | 496 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Bilingual Education in the 21st Century bespreekt talen en tweetaligheid als individuele en sociale phenomenon, presenteert programma types, variabelen en beleidsmogelijkheden in tweetalig onderwijs, en sluit af door te kijken naar methodes, voornamelijk wat betreft lesgeven en beoordelen. Dit interessante werk is een ideaal tekstboek voor toekomstige docenten maar ook geeft het een frisse kijk op het onderwerp voor school administrateuren en beleidsmakers. Het geeft een overzicht van theorien en methodes op het gebied van tweetalig onderwijs van over heel de wereld, verlengd traditionale opvattingen over tweetaligheid en tweetalig onderwijs naar globale en lokale aandachtspunten in de 21e eeuw, bevraagd aannames over taal, tweetaligheid en tweetalig onderwijs en stelt een nieuw theoretisch model voor met een alternatieve benadering van onderwijs- en beoordelingspraktijken. Het boek beschouwt ook internationaal tweetalig onderwijs, met verschillende hoofdstukken over Amerikaans en Europees taalbeleid in het onderwijs, en bespreekt waarom tweetalig
onderwijs goed is voor alle kinderen over heel de wereld.
(Bol.com)

Dual Language Instruction: A Handbook for Enriched Education

Nancy Cloud, Fred Genesee & Else Hamayan | 3 Jan 2000,
Heinle ELT | 9780838488010 | 227 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Dual Language Instruction: A Handbook for Enriched Education is een ideale profesionele referentie titel voor diegenen geinteresseerd in het onderwijzen van Engels als Tweede Taal, vreemde talen en tweetalige programma’s. Het is eveneens een gids met bronnen voor de implementatie, evaluatie, administratie en het behoud van dual language instructie programma’s.
(Bol.com)

7 Steps to Success in Dual Language Immersion: A Brief Guide for Teachers and Administrators

Lore Carrera-Carrillo & Annette Rickert Smith | 10 Okt  2006,
Heinemann | 9780325009926 | 120 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

In 7 Steps to Success in Dual Language Immersion zal je antwoorden vinden op je algemene vragen over dual language onderwijs, zowel als een blauwdruk voor de implementatie en instructie ervan op K-5 niveau die werkt. Lore Carrera-Carrillo en Annette Rickert Smith omschrijven een stap-voor-stap, begin-tot-einde model voor lesgeven in de zaakvakken in twee talen. Ze begeleiden je door alle zeven cruciale stappen, inclusief het creëren van een programma overzicht, het organiseren van klaslokaal ruimte, planning instructie, het gebruiken van voorbeeld lesgeef methodes, lesgeven d.m.v. praktische activiteiten, ondersteunende instructie en controleerbaarheid d.m.v. beoordelingen, en het opbouwen van steun vanuit de omgeving. Daarbij laten ze zien hoe voorbeeld programma’s werken en hun instructie plan bevat bekende onderwerpen, zoals gebalanceerde geletterdheid, geïntegreerde thematische instructie,  praktische wiskunde en science lessen en samenwerkend leren. Hun ideeën en bronnen zullen je ook helpen om de steun van ouders en andere mensen in de omgeving te winnen, welke cruciaal is voor het succes op de lange termijn van elk two-way initiatief.
(Bol.com)

Dual Language Essentials for Teachers and Administrators

Yvonne S. Freeman, David E. Freeman & Sandra P. Mercuri | 12 Aug 2004, Heinemann | 9780325006536 | 256 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

Dual Language Essentials for Teachers and Administrators voorziet in de basis principes en aanpakken voor succesvolle dual language of two-way tweetalig onderwijs. Auteurs Yvonne en David Freeman en Sandra Mercuri hebben gewerkt in dual language schools door heel het land of deze bezocht, en ze laten je de programma’s, docenten en studenten in verschillende two-way settings zien. Gebaseerd op hun uitgebreide onderzoek hebben de auteurs een aantal essentiële benodigdheden voor dual language programma’s ontwikkeld, waaronder administatieve, administrateur en docent, docent, curriculum, geletterdheid, planning en evaluatie benodigdheden. De auteurs illustreren elk onderwerp met verhalen en specifieke voorbeelden van veel verschillende tweetalige klaslokalen. Dual Language Essentials for Teachers and Administrators neemt je mee in dual language scholen en klaslokalen om je te laten zien hoe effectieve programma’s alle studenten kunnen helpen om hogere  academische niveaus te ontwikkelen in het proces van tweetalig en geletterd in twee talen worden.
(Amazon.com)

Designing and Implementing Two-Way Bilingual Programs: A Step-by-Step Guide for Administrators, Teachers, and Parents

Margarita Calderon & Liliana Minaya-Rowe | 23 Jan  2003,
Corwin Press | 9780761945666 | 264 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Dual Immersion programma’s of two-way tweetalige programma’s zijn niet erg populaire onderwerpen in tweetalig onderwijs. In een dual immersion programma spreken de helft van de studenten Engels en de helft van de studenten spreekt een andere taal. Onderzoek laat zien dat dit een erg effectief programma is om de prestaties van alle studenten te verbeteren. Veel organisaties die tegen meertalig onderwijs zijn, zijn gunstig gestemd tegenover dual immersion programma’s. In dit boek illustreert de auteur hoe school administrateuren, docenten en ouders de basis kennis aangereikt kan worden die nodig is voor het plannen en tot uitvoering brengen van een effectief two-way tweetalig programma.
(Bol.com)

Tweetalig Onderwijs: Een Goed Begin is het Halve Werk! (Serie ‘Talen Tellen Meertalenonderwijs’)

Guus Perry & Renata Traas | 2009, Europees Platform | 9789074220965

Kopen:
Europees Platform

 

 

Steeds meer scholen, op dit moment ruim 100, bieden tweetalig onderwijs aan. Het APS is enkele jaren geleden een pilot-begeleidingstraject met enkele tto-scholen begonnen, waarvan dit boekje de weerslag vormt. De publicatie richt zich op schoolleiders, coördinatoren en docenten die tto willen invoeren. Beleidsmatige en didactische valkuilen komen aan de orde en er worden voorbeelden van goodpractice gegeven. Ervaren tto-scholen kunnen het boekje gebruiken om hun eigen praktijk aan een kritische blik te onderwerpen.
(Europees Platform)

Didactiek van Tweetalig Onderwijs (Serie ‘Talen Tellen Meertalenonderwijs’)

Wibo van der Es & Els de Hullu | 2009, Europees Platform |
9789074220828 | 54 pagina’s

Kopen:
Europees Platform

 

In het tweetalig onderwijs gebruiken niet-talendocenten een vreemde taal, meestal Engels maar soms ook Duits, als voertaal in de les. Lesgeven in een tweetalig onderwijsprogramma betekent een dubbele focus: het overbrengen van vakinhoud en het werken aan de taalvaardigheid van de leerlingen. Deze uitgave biedt de grote groep vakdocenten een aantal praktische handvatten om deze doelen in hun lessen te realiseren.
(Europees Platform)

 

Three is a Crowd? Acquiring Portuguese in a Trilingual Environment

Madalena Cruz-Ferreira | 11 Jan 2006, Multilingual Matters | 9781853598388 | 352 pagina’s

Kopen:
Noord-Nederlandse Boekhandel
Amazon.com
Multingual Matters

 

Het boek omschrijft de verdeling van linguïstieke en culturele ruimte tussen drie talen door drie broertjes en zusjes: Portugees, Zweeds en Engels. Parallelle strategieën die eentalige en meertalige taalmanagement uit kunne leggen geven een verhelderend beeld van de linguïstieke vaardigheid van kinderen. Dit boek, geschreven door een meertalige ouder, docent en linguïst, is bedoelt voor ouders, docenten en linguïsten in onze overheersend en toenemend meertalige wereld.
(Multilingual Matters)

Growing up with Three Languages – Birth to Eleven

Xiao-lei Wang | 06 Nov 2008, Multilingual Matters |
9781847691064 | 240 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

 

Dit boek is gebaseerd op elf jaar aan observaties van twee kinderen die tegelijk in aanraking kwamen met drie talen vanaf geboorte. Het vertelt het verhaal van twee ouders van verschillende culturele, talige en etnische achtergronden die samen kwamen om hun twee kinderen op te voeden met hun erftalen buiten hun land. Het vertelt ook het verhaal van de kinderen en de manier waarop ze omgaan met drie culturen en talen en hoe ze een drietalige identiteit ontwikkelen. Het schijnt een licht op hoe de steun van de ouders er voor zorgde dat de kinderen tegelijk drie talen konden  eren in een omgeving waar het voornaamste aanbod van de twee erftalen voornamelijk van de moeder en de vader kwam, respectievelijk. Het bespreekt de uitdagingen en de  nieke taalontwikkelingscharacteristieken van de twee kinderen gedurende hun drietalige verwervingsproces.
(Multilingual Matters)

Bilingualism and Social Relations: Turkish Speakers in North West Europe

J. Normann Jorgensen | 15 Jan  2004, Multilingual Matters | 9781853596506 | 152 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

Studies over de meertalige gebruiken van Turks sprekende jongeren in Noord-West Europa. De sprekers gebruiken hun verschillende talen voor een breed scala aan doeleinden: hun zin krijgen, een aangename atmosfeer creeeren, gezicht redden, beleefd zijn, respect tonen, disrespect tonen, ruzieen en in nogveel meer andere manieren om hun sociale relaties te beheren. De vaardigheden die we zijn bij jonge sprekers worden haast nooit beschouwt door de grote samenlevingen.    
(Amazon.com)

An Introduction to Bilingual Development

Annick De Houwer | 27 Mei 2009, Multilingual Matters | 9781847691682 | 104 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com
Multilingual Matters

 

In toenemende aantal groeien kinderen op met het horen van twee talen vanaf geboorte. Dit inleidende tekstboek laat zien hoe kinderen die talen leren te begrijpen en spreken tegen de achtergrond van hun taalverwervingsomgeveving. Een verhaal rond de tweetalige ontwikkeling van vier jonge kinderen met verschillende taal profielen helpt om het nieuwste onderzoek in een levendige en toegankelijke manier uit te leggen. Het verhaal beschrijft hoe tweetalig opgevoede kinderen klanken, woorden en zinnen in twee talen leren te begrijpen en gebruiken en hoe ze in staat zijn om elk van hun  twee talen in sociaal gepaste manieren te gebruiken. Een positieve houding tegenover tweetalige ontwikkeling van de mensen in de omgeving van tweetalige kinderen en hun erkenning dat vroege tweetaligheid niet ‘tweetaligheid keer twee’ is zijn de belangrijkste  ingrediënten om te zorgen dat kinderen opgroeien als gelukkige en deskundige sprekers van twee talen.
(Multilingual Matters)

The Multilingual Mind: Issues Discussed By, For, and About People Living With Many Languages

Tracey Tokuhama-Espinosa |
30 Maart 2003, Praeger | 288 pagina’s

Kopen:
Bol.com
Amazon.com

 

 

 

Tokuhama-Espinosa combineert solide onderzoek, humor en real-life voorbeelden in 21 informatieve en vermakelijke essays over mensen die de wereld ervaren met meerdere talen. Dit boek tackelt veelvoorkomende misvattingen over polyglots (te veel talen kunnen het brein overbelasten, sommige talen zijn makkelijker te leren dan andere, een volwassene kan een vreemde taal niet net zo snel leren als een kind, etc.). Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Het onderwijzen van talen gebruikmakend van verschillende intelligenties; De relatie tussen taal en mentale taken zoals muziek en wiskunde; Talen vanaf de baarmoeder en tweetaligheid vanaf geboorte; De groei van de drietalige familie; Uitdagingen voor normale vreemde taal verwerving, zoals dyslexie, het syndroom van Down en doofheid.
(Bol.com)

Young Bilingual Learners in Nursery School

Linda Thompson | 01 Sep 1999,
Multilingual Matters | 9781853594533 | 240 pagina’s

Kopen:

Amazon.com
Multilingual Matters

 

 

Dit boek presenteert de bevindingen van een ethnolinguïstieke studie over het  taalgedrag en het sociale gedrag van een groep in the UK geboren kinderen van drie jaar oud uit families van  migranten die thuis en in hun omgeving andere talen spreken dan Engels. De studie baseert zich op een aantal onderzoeksdisciplines, zoals linguïstiek, antropologie en etnografie, om een analytische omschrijving te kunnen geven van het sociale en talige gedrag van de kinderen gedurende hun eerste maanden op de peuterschool. Hoewel het onderzoek gebaseerd is in de UK hebben de bevindingen implicaties voor kinderen in andere maatschappijen waar Engels de formele taal van onderwijs is. Het boek is interessant voor docenten, ouders en andere die geïnteresseerd zijn in de levens van jonge kinderen.
(Multilingual Matters)

Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education

Sylvia Prys Jones & Colin Baker | 18 Sep 1998, Multilingual
Matters | 9781853593628 | 750 pagina’s

Kopen:

Bol.com
Amazon.com

 

 

Deze encyclopedie is verdeeld in drie secties: individuele tweetaligheid, tweetaligheid in de maatschappij en tweetalig onderwijs. Het bevat veel afbeeldingen, grafieken, kaarten en diagrammen. Het boek sluit af met een uitgebreide bibliografie over tweetaligheid.
(Bol.com)

Bilingual: Life and Reality

François Grosjean | Apr 15 2010, Harvard University
Press | 9780674048874 | 304 pagina’s

Kopen:

Bol.com
Amazon.com

 

 

In een levendig en vaak vermakelijk boek verkent een international autoriteit op het  gebied van tweetaligheid, zoon van een Engelse moeder en een Franse vader de vele facetten van tweetaligheid. In dit boek gebruikt Francois Grosjean onderzoek, interviews, autobiografieën en  pakkende voorbeelden van tweetalige auteurs. Hij omschrijft de verschillende strategieën – sommige bruikbaar, sommige niet – die door ouders gebruikt worden, legt uit hoe kinderen zo makkelijk talen oppikken en weer vergeten, en bespreekt hoe tweetaligheid de ervaring en uitdrukking van emoties, gedachten en dromen beïnvloedt. Dit boek laat zien dat het spreken van twee of meer talen niet een teken is van intelligentie, ontwijkgedrag, culturele vervreemding of politieke ontrouw. Voor miljoenen mensen is het simpelweg een manier om de complexiteiten in hun leven te navigeren.
(Bol.com)